Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Thymotics
Ο P Sloterdijk κατέθεσε πρόσφατα ένα φιλοσοφικό πολιτικό σχέδιο το οποίο αποκαλεί "Thymotics" .Σύμφωνα με αυτό η σύγχρονη πολιτική ανάλυση μπορεί να θεμελιωθεί στις έννοιες της "μήνιδος" και του "θυμού" όπως αυτές αναδύονται στην Ιλιάδα  και τον Πλάτωνα. Το σχέδιο του Sloterdijk φιλοδοξεί να υπερβεί την εννοιολόγηση της ψυχανάλυσης ενώ ταυτόχρονα επεκτείνει την Χεγκελιανή οπτική για τον "αγώνα για την αναγνώριση". Προφανώς υπερβαίνει τη δυνατότητα μιας ιστολογικής αναφοράς , η ενδελεχής παρουσίαση του "Thymotics"  ωστόσο εδώ ακολουθεί το περίγραμμα του όπως το καταθέτει ο ίδιος ο ΡS.

Συνοπτικά μπορούμε πως ο
PS αποδέχεται ως τοπολική μεταφορά την ομηρική περιγραφή του θυμού ως ενός κέντρου στο στήθος των ηρώων .Αυτό το κέντρο σηματοδοτεί ταυτόχρονα την υπηρηφάνεια  και το κέντρο υποδοχής   των θεϊκών εντολών. Ο ομηρικός θυμός αφορά τους ήρωες που μάχονται,  όμως  ο ηρωισμός τους  είναι αυτοφυής, χωρίς ενδοσκόπηση ή αναστοχασμό ενώ ο πλατωνικός θυμός μας εισάγει τον πνευματικό ενθουσιασμό, την μανία για την αναμέτρηση με τις ιδέες.

Σύμφωνα με τον Sloterdijk από τον Όμηρο στον Πλάτωνα ήδη συντελείται η πειθάρχηση της μανικής ηρωικής  ψυχής  που φωτίζονται από τις λογικές πλατωνικές ασκήσεις. Ο ηρωικός κόσμος των μαχών της μήνιδος μετασχηματίζεται στον πειθαρχημένο  κόσμο της πολιτείας. Ο Thymos του Sloterdijk είναι η οργή, η αξιοπρέπεια, η αυτό -επιβεβαίωση, η ετοιμότητα στην αντιμαχία. Όπως αναφέρει προσπαθεί έτσι να ανακτήσει μια ψυχολογία της αυτό-πεποίθησης και αυτό-κατάφασης: μια ψυχολογία μακριά από το σύνδρομο της αμαρτίας   που πηγάζει από την Χριστιανική ανθρωπολογία αλλά εξ' ίσου σε απόσταση από την επιβολή του ερωτισμού που θεμελιώνει η ψυχανάλυση. Με αυτή την εννοιολόγηση το περίγραμμα του Thymotics  είναι :

• Οι πολιτικές ομάδες είναι συνεκτικά συστήματα που στηρίζονται ενδογενώς σε εντάσεις "θυμού".

• Η πολιτική
  διαχείριση εκκινεί   όταν οι εντάσεις μεταξύ των κέντρων της φιλοδοξίας μειώνονται.

• Τα πεδία πολιτικής πόλωσης σχηματίζονται από τον αυθόρμητη ανάδυση πολλαπλών φορέων αυτό- επιβεβαίωσης. Οι φορείς αυτοί σχετίζονται μέσω σχέσεων «θυμού» οι οποίες διαταράσσονται
.
• Οι πολιτικές γνώμες αναδιαμορφώνονται και ανασχηματίζονται μέσω συμβολικών διαδικασιών οι οποίες ευρίσκονται σε σταθερή και αέναη σχέση με τα συναισθήματα των συλλογικοτήτων.

• Η πολιτική ρητορική είναι εφαρμοσμένα
Thymotics. Είναι η διαχείριση συναισθημάτων.

• Οι πολιτικοί ανταγωνισμοί
  είναι ταυτόχρονα είναι ταυτόχρονα ατομικοί ανταγωνισμοί αντιπάλων με φιλοδοξίες και των ακόλουθων τους.
• Η τέχνη της πολιτικής περιλαμβάνει
   την μέριμνα για τον ηττημένο. 

Αν μη τι άλλο η συγκυρία είναι πυκνή σε συμβάντα και συναισθήματα. Όλοι όμως παραδέχονται πως υπάρχει μια βουβή συνθήκη συγκρατημένου θυμού, μια περιρρέουσα κατάθλιψη. Αν δούμε όμως τα τελευταία χρόνια μέσα από το ταξινομικό σχήμα του Sloterdijk, ταχτοποιώντας τις εκφράσεις οργής σε μια χρονολογική σειρά τότε αναδύεται ένας άλλος αλγόριθμος του θυμού.

Η Ελληνική κοινωνία εκφράζει την οργή αδιάλειπτα από τον Δεκέμβρη του 2008 μέχρι την άνοιξη του 2012.Στο διάστημα αυτό η οργή είναι στους δρόμους. Είναι ενδιαφέρον ότι το μνημόνιο δεν πυροδοτεί την οργή αλλά την σηματοδοτεί αλλιώς. Η κινηματική οργή προϋπάρχει του μνημονίου. Η διαφορά οργής μνημονίου, που μπορεί να  περιγραφεί  με
  δύο επίπεδα που  συμπίπτουν χρονολογικά αλλά η  αλληλοσυσχέτιση τους  δεν είναι δεδομένη , γραμμική τότε μπορεί να έχουμε μια άλλη δυναμική

Η λεγόμενη κινηματική ύφεση του 12-14 , δεν φαίνεται να είναι μια κάμψη ενός αντιμνημονιακού πνεύματος, ούτε η υπομονετική συναίνεση προς τη διακυβέρνηση Σαμαρά.

Τον Δεκέμβρη η κινηματική οργή  εκφράζει τη δυσανεξία για ένα καταναλωτικό πάρτι στο οποίο δεν συμμετέχουν όλοι. Μέχρι την άνοιξη του 12, όπου δεν έχουν παρθεί τόσα μέτρα όσο το 12-14 , η οργή παραμένει η ίδια : δεν είναι αντιμνημονιακή per ce. Ο θυμός στρέφεται κυρίως εναντίον της ανακοίνωσης ότι η συνθήκη της κατανάλωσης δεν υφίσταται πλέον και δευτερευόντως εναντίον  της  λιτότητας η οποία πλέον εγκαθίσταται.  Μετά το 12 δεν φαίνεται να εκφράζεται  αντιμνημονιακή οργή παρότι εφαρμόζονται τα βαρύτερα μέτρα . Από άποψη συναισθημάτων η περίοδος 8-12 είναι ενιαία. Ο Δεκέμβρης του 8 ως θυμικό φαινόμενο είναι χρονολογικά «μνημονιακό» . Οι πολιτικοί διαχειριστές  αυτής της οργής με την ρητορική έκφραση  αυτών συναισθημάτων ήταν οι μεγάλοι νικητές. Η ψήφος της οργής ανέδειξε τους νικητές σε όλο τον άξονα δεξιά αριστερά (Χα-Ανελ-Συριζα). Ωστόσο οι νικητές του «θυμού» δεν κέρδισαν την διακυβέρνηση.

Η περίοδος 12-14 δεν έχει εκφράσει ρητά τα συναισθήματα της εποχής. Η χαμηλή στάθμη των κινητοποιήσεων αποκαλύπτει  ένα μίγμα   συντηρητικής  υπομονής για τους επιβιώσαντες , στοχαστικής αναμονής για τους χαμένους και απόγνωσης για όσους περιθωριοποιούνται . Σε αυτό το θυμικό περιβάλλον χαμηλής έκφρασης  αναδύεται περισσότερο η τεχνική διάσταση των πολιτικών επίδικων. Η περιγραφή της κατάστασης είναι  πιο ευκρινής και κατανοητή. Η γνωμάτευση πως δεν είμαστε στο 12 είναι σωστή όχι γιατί δεν υπάρχει ο φόβος, αλλά γιατί δεν η οργή δεν είναι στον δρόμο.  

Μάλλον σε πέντε ή έξι εβδομάδες θα ψηφίσουμε. Η πόλωση θα είναι μεγάλη δηλαδή μια  συνθήκη ομαλής πολιτικής διαδικασίας και όχι μια ένδειξη νεοελληνικής εξαίρεσης.

Από άποψη εφαρμοσμένων Thymotics    η κατάσταση δεν είναι  απλή :

Υπάρχει ένας φορέας «ελπίδας» αμόλυντος από το παρελθόν και συμμετοχή στα κέρδη ήδη από την  εποχή της οργής 8-12.Φαίνεται να επιθυμεί να διαχειριστεί τεχνικές δυσκολίες της συγκυρίας με την επίκληση του πνεύματος του 8-12. Η βούληση είναι θεμιτή και βασίζεται στην τυπική αφήγηση όπου τα κινήματα οργής εξισορροπούν την εγγενή αυταρχικότητα όλων των μορφών διακυβέρνησης. Ωστόσο είναι αδύνατο να διαχειριστεί την συνθετότητα της συγκυρίας με την ανάμνηση του 8-12. Με ένα παράδοξο τρόπο η ελπίδα αυτή έχει ανάγκη περισσότερο την νέα θυμική κατάσταση του 12-14 : στοχαστική αναμονή , συντηρητικού τύπου υπομονή , χρονικά περιθώρια για την άρση της απόγνωσης.  

Οι  φορείς της τρέχουσας διαχείρισης ως εκφραστές μικτών συναισθημάτων αυτοσυγκράτησης και υπομονής  αδυνατούν να ενσωματώσουν την οργή. Ωστόσο χρειάζονται ενός τύπου «θυμό» για να διεξάγουν ένα πολωτικό αγώνα. Αν υιοθετήσουμε το σχήμα του Sloterdijk μπορεί να έχουμε μια παλινδρόμηση στην επίκληση μιας αταβιστικής « θεϊκής μήνιδος»  αντί μιας επίκλησης ενός συνετού θυμού της αυτοσυντήρησης. Η   μήνις  μπορεί κάλλιστα να λάβει την μορφή ενός παλαιοδεξιού  συνδρόμου εναντίον «προαιώνιων εχθρών» με ιστορικό βάθος ακριβώς 70ετίας.

Το Thymotics Engineering της συγκυρίας μπορεί να έχει την μορφή δυο παράδοξων αντιστροφών. Οι επικαλούμενοι το 8-12 να χρειαστούν  το 12-14 ως όχημα μιας συνετής υπομονής που επιβάλει η τεχνική συνθετότητα της συγκυρίας ενώ οι διαχειριστές του 10-12 να ευνοήσουν συγχρονισμούς που αναδύουν επανεισαγόμενη οργή 70ετίας με εμπλουτισμένη με θεματολογίες του «λαθρομετανάστη».

Σε κάθε περίπτωση αναμένονται έξι εβδομάδες με θυμικό βάθος .

13 σχόλια:

 1. http://issuu.com/smakri60/docs/theathensid-issue5

  O Αχιλλέας πρότυπο του μεταμοντέρνου πολεμιστή, Μαν. Βαρδής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Στοιχεια για μια ατελη ψυχοπαθολογικη προσεγγιση

  ΕΞΟΥΣΙΟΜΑΝΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΡΙΜΟΤΗΤΑ, ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ, ΑΥΤΟΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΑ
  ΟΙ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ & ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  Αντί προλόγου

  Παρακαλώ τους επιστήμονες ψυχικής υγείας να ασχοληθούν με το θέμα , γιατί δεν έχω βρει σχετική βιβλιογραφία, οι δε διαπιστώσεις μου είναι εμπειρικές και ατελείς ιδιαίτερα στους μηχανισμούς μεγέθυνσης της συναισθηματικής ανωριμότητας, του πνευματικού (και όχι μόνον) ναρκισσισμού, της εξουσιομανίας και του αλάθητου της πίστης των πολιτικων (και ιδιως της αριστερας) που θυμίζει-δυστυχώς- καθολικούς επισκόπους της ιεράς εξέτασης.
  [....]
  2. Ο σταλινισμός είναι η ‘’αριστερή’’ έκφραση του εξουσιασμου και της αυταρχικότητας και -παγκοσμίως -της πιο άγριας. Ο μαρξισμός έχει καταστεί διαχρονικά ‘’στήλη άλατος’’ αντί για διαρκώς ανανεούμενος τρόπος ανάλυσης της κοινωνίας και της βιόσφαιρας. Είναι γνωστή, ακόμα και σήμερα, η αντίδραση του σύγχρονου αριστερού ‘’στελέχους’’ απέναντι στο αυθόρμητο, το ανοργάνωτο, το απρόσμενο : καχυποψία, εκνευρισμός, άρνηση αποδοχής. Ότι δεν ελέγχουν (σχεδιασμός εκ των άνω) το καταστρέφουν και αν δεν μπορούν το συκοφαντούν, οι πιο ευγενείς το αγνοούν. Όλα πρέπει να είναι ελεγχόμενα σε ‘’κουτάκια’’, ‘’φάσεις’’, ‘’στάδια’’. Η κοινωνία πρέπει να λειτουργεί περίπου… σαν τα ταχυδρομεία. Κορυφαίο παράδειγμα η αντίδραση των οργανωμένων μελών της αριστεράς στην αυθόρμητη εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973 και η συκοφάντησή της.

  3. H προηγούμενη πολυετής λειτουργία της πολυδιασπασμένης, από το 1968, αριστεράς σε συνθήκες παρανομίας, υπό το καθεστώς του ‘’δημοκρατικού’’ συγκεντρωτισμού με μεταβίβαση των εντολών της κεντρικής ηγεσίας(εξουσίας), συνήθως εκτός Ελλάδας, στα οργανωμένα μέλη της που πρέπει να τις εκτελέσουν με σοβαρούς κίνδυνους ( μακρόχρονη στέρησης της ελευθερίας τους(εκτόπιση, φυλάκιση ή κάθειρξη) και - σε ορισμένες περιπτώσεις -θανατική ποινή) επέβαλε την τυφλή υπακοή και την σιωπή των μελών σε δογματικούς ηγετίσκους (όπως ο αξιωματικός της ακατανόητης πορείας θανάτου των 40 που περιγράφει ο Άρης .Αλεξάνδρου στο «Κιβώτιο») αντί της –πραγματικά- δημοκρατικής λειτουργίας, αφού το προσωπικό διακύβευμα ήταν η ελευθερία ή η ίδια η ζωή του απλού μέλους .

  Αφώιστος Φιλέλλην

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. The Narcissistic Politician
  How politics forge narcissistic pathology
  Published on January 18, 2014 by Mark Banschick, M.D. in The Intelligent Divorce


  All animals are equal, but some animals are more equal than others.
  George Orwell
  The visionary lies to himself, the liar only to others.
  Friedrich Nietzsche
  Ο δρόμος προς τoν Ναρκισσισμό:

  Τι προδιαθέτει τους ανθρώπους στον ναρκισσισμό;

  Μερικοί άνθρωποι βιώνουν σοβαρή και σημαντική στέρηση στην πρώιμη παιδική ηλικία. Μπορούν να κοιτάξουν να αποζημιωθουν με επιτυχία στις τέχνες, τα χρήματα, τη δύναμη ή τη φήμη. Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο και μπορεί να είναι ενα ευγενές καλεσαμ.. Ένα άτομο ανερχεται από τον πόνο και αισθάνεται υποχρεωμένο να πετύχει. Αυτό γίνεται ναρκισσιστικο όταν είναι πρόθυμο να βλάψει τους άλλους να επιτύχει τον σκοπό του. Το επείγον της επιτυχίας είναι απελπισμένη αναγκη και άλλοι θεωρουν καλύτερο να φεφυγουν από το δρόμο.

  Άλλοι αναπτύσσουν ανάγκη για την επικύρωση σαν τοξικομανής που χρειάζεται φάρμακα - χωρίς τέλος. Μπορεί να είχε καλούς γονείς που προσπάθησαν να δώσουν την αγάπη που χρειαζόταν, αλλά δεν ήταν αρκετη, ποτέ. (Παράδειγμα: ο μεγαλύτερος τραυματισμός του Johnny ήταν όταν γεννήθηκε ο αδελφός του.)

  Ακόμα άλλοι έχουν μια συνταγματική τάση να βλέπουν τους άλλους ως αντικείμενα για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους. Είναι δύσκολο για αυτούς να εντοπίσουν πραγματικά με άλλο πρόσωπο? οι δικές τους ανάγκες είναι πάρα πολύ απαιτητικες. Narcissists συχνά αποτυγχάνουν να νοιάζονται πραγματικά για τους άλλους, εκτός αν κάτι σημαίνει για αυτούς (υγιής ναρκισσισμός βρίσκεται στα μικρά παιδιά και μερικοί άνθρωποι δεν μεγαλώνουν ποτέ έξω από αυτό.)

  Είναι ενδιαφέρον, περίπου πέντε τοις εκατό των ατόμων με διπολική διαταραχή έχουν NPD(Narcissistic personality disorder, a cluster B personality disorder). Χωρίς αμφιβολία, οι εναλλαγές της διάθεσης της Διπολικής Διαταραχής, επηρεάζουν την αίσθηση ενός ατόμου για τον εαυτο του. Όμως, σε αντίθεση με την τυπικό ναρκισσσμο, ο πληθωρισμός του εαυτού σε επεισοδεια μανίας ή υπομανίας αντικατασταθεί από μια πιο νηφάλια και αρνητική αίσθηση του εαυτού, όταν οι κύκλοι διάθεσης των διπολικών του ειναι προς τα κάτω. Σε αντίθεση, οι ναρκισσιστες τείνουν να παραμείνουν δικαιωμενοι και υστεροβουλοι΄εκεμταλλευτες (χειριζομενοι αλλους αδικως ωστε να κερδισουν πλεονεκετημα ή οφελος) ή χρησιμοποιωντας μια κατασταση - όταν είναι αναστατωμένοι μπορούν να μετατραπούν σε εκδικητικοους και θυμωμένους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια διαβιου Διπολική αστάθεια μπορεί να σφυρηλατήσει μια προσωπικότητα που είναι αμυντικη, που εύκολα προσβάλλεται και ειναι εκμεταλλευτική και μερικοί μπορεί να καταλήξουν στην κατηγορια Διπολική με ναρκισσιστική χαρακτηριστικά. Ένας πολιτικός μπορεί να ταιριάζει το προτυπο.

  Τελος,υπάρχει και άλλος τρόπος ναρκισσισμου - οι άνθρωποι που έχουν μεγάλα προσοντα, όπως η νοημοσύνη, η ομορφιά, οι αθλητικες επιδοσεις, ο πλούτος, το ταλέντο ή χάρισμα. Για αυτούς , η ναρκισσιστική σκέψης συχνά ενισχύεται από όλους του περιγύρου τους. Αυτό το περιβάλλον που προκαλείται από ναρκισσισμό αποτελει κίνδυνο για τους διάσημους ανθρώπους όπως είναι οι πολιτικοί και επαγγελματίες αθλητές.

  Ο δρόμος προς τον ναρκισσισμό μπορεί να περιλαμβάνει συχνά ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω.

  Φημη και ναρκισσισμός:

  Ποιος συγκρατει πραγματικά πλούσιους ή όμορφους ανθρώπους τα συνήθη πρότυπα - ή επαγγελματίες αθλητές για το θέμα αυτό; Η λογοδοσία απαιτείται για τις σχέσεις. Και, αν αφήσουμε τους ανθρώπους να ενεργούν σαν ο κόσμος να περιστρέφεται γύρω τους, δεν θα τους κάνουμε χαρη. Κανείς δεν είναι περισσότερο «ειδικος» από τν άλλο, όμως, με αρκετή ώθηση και το ταλέντο, αφήνουμε ορισμένους ανθρώπους από το γάντζο όταν μας απογοητεύσει.

  Κοιτάξτε τη δική σας ζωή. Υπάρχει πιθανώς κάποιος που ειναι μη ανιχνευσιμος για τον φονο και είναι ανέγγιχτος από την κριτική. Μερικοί από αυτούς τους άνθρωπους έλκονται από την πολιτική.


  http://www.psychologytoday.com/blog/the-intelligent-divorce/201401/the-narcissistic-politician
  Αφώτιστος Φιλέλλην

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μανώλη
  Είδα το άρθρο σου . Είναι σημαντικό και καλογραμμένο
  Επί της ουσίας αν το συγκρίνω με το βιβλίο του Sloterdijk έχεις την ίδια προβληματική αλλά ένα διαφορετικό συμπέρασμα
  Εσύ βλέπεις στα Ομηρικά μοτίβα τον μεταμοντερνισμό ενω ο PS θεωρει τον Ομηρικό ηρωισμό σχεδόν προπολιτικό γιατί είναι εγγενής στους ηρωες χωρίς αναστοχασμό και ενσοσκόπηση
  Σε κάθε περίπτωση ενδιαφέροντες προβληματισμοί με μεγάλο εύρος και ακόμη έδαφος για έρευνα
  Γιατί δε το δημοσιεύεις στο Dimocracy in Crisis?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι στο AthensID, προδρομική μορφή του democracycrisis. Ευχαριστώ

   Διαγραφή

 5. Αν και η πολιτική ανάλυση στο επίπεδο της ψυχολογίας , μόνο, έχει προφανείς κινδύνους, έχει εξ ίσου ενδιαφέροντα συμπεράσματα
  Τοσο το θέμα για την ψυχοπαθολογία , αν και τραβηγμενο κατα την γνώμη μου όσο και το θέμα για τον ναρκισισμό είναι ενδιαφέροντα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. αφωτιστε φιλελλην παραληρεις.Αλλα μην φοβασαι δεν ειναι τιποτα.Συμφωνα με τον Χεγκελ αν κατι ειναι πραγματικο εν γενει για την συνειδηση και ουσιαστικα αληθηνο,για εσενα ομως δεν ειναι,τοτε μεσα στη συνειδηση της ανυπαρξιας του,τοτε Εσυ που εισαι συνειδηση εν γενει,εχεις συνειδηση της πραγματικοτητας του,τοτε αυτα τα 2 γεγονοτα παγιωμενα ειναι μια ενοτητα που ειναι το παραληρημα,ή οπως λεει και ο Λακαν ολοι παραλληρουμε γιατι το παραληρημα ειναι η ταξικη παλη ανακλασμενη στο πνευμα.Και για να προσθεσω και λιγο Αντορνο αν η Αριστερα ανατρεψει την πολιτικη κατασταση θα σε καταδικασει στην αρρωστια που την καταδικαζεις εσυ τωρα.Ειναι γνωστη αλλοστε η χρηση της ψυχιατρικης στην ΕΣΣΔ.

  https://www.youtube.com/watch?v=w5LZ8YErl2M

  You want to know what Zeus said to Narcissus?
  "You'd better watch yourself"
  You want to know what Zeus said to Narcissus?
  "You'd better watch yourself"
  "You'd better watch yourself"

  YEAH

  It's like a stranger had a key, came inside of my mind
  and moved all my things around
  he didn't know snakes can hear the prey
  can try to break the psyche down

  true infinity

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. True Infinity

  Θα σε καλούσα να αποσύρεις τον όρο "παραλήρημα"

  Το ότι ο ΑΦ καταθέτει σκέψεις με ένα ιδιοσυγκρασιακό τρόπο, όπως και εσύ και εγώ, δεν σημαίνει ότι υπάρχει η αρνητική έννοια του παραληρήματος

  Η ανταλλαγή σχολίων ας παραμείνει με το δικαίωμα της ιδιομορφίας χωρίς περιττούς χαρακτηρισμούς

  Κατα τα άλλα ενδιαφέρον το σχόλιο σου γ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Δεν εννοω αρνητικα το παραληρημα,αυτο το αφηνω να το κανει το εκαστοτε υποκειμενο.Πρεπει να ξερεις οτι στο χεγκελ η παραφροσυνη ειναι αναγκαιο σταδιο του πνευματος στην ανεληξη του στο απολυτο.Αμα θες να διαβασεις περισοτερα δες το κεφαλαιο "Ο νομος της καρδιας και το παραληρημα της αυτοεπαρσης" στη Φαινομενολογια του πνευματος και Αντορνο Minima Moralia 45 "Ποσο αρρωστα ομως δειχνουν ολα τα γιγνομενα" σελ 146 απο τις εκδοσεις Αλεξανδρεια.
  Αμα θες σβησε τα σχολια μου αν θεωρεις οτι σε θιγουν ως οικοδεσποτη.

  true infinity

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. True Infinity

  Ευχαριστώ για την διευκρίνηση

  Προσωπικά δεν βλέπω κανένα θέμα πλέον  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αγνοω με επιμονη τους πολυ σιγουρους για τον εαυτο τους. Απλως, οπως προκυπτει και απο τον λινκ που παρέθεσα, θελοντας να συμβαλλω σε μια πτυχη της αναλυσης, εκανα μια προχειρη μεταφραση αποσπασματος αρθρου ειδικου με θεμα ψυχοπαθολογια και πολιτικοι.

  Και νομίζω επειδή δεν είναι τόσο καλή η απόδοση στα ελληνικά,ας δούμε αν ισχύει σε πολλούς πολιτικούς:

  1. "Είναι ενδιαφέρον, ότι 5% περίπου των ατόμων με διπολική διαταραχή έχουν NPD(Narcissistic personality disorder, a cluster B personality disorder). Χωρίς αμφιβολία, οι εναλλαγές της διάθεσης της Διπολικής Διαταραχής, επηρεάζουν την αίσθηση ενός ατόμου για τον εαυτό του. Όμως, σε αντίθεση με την τυπικό ναρκισσισμο, ο πληθωρισμός του εαυτού σε επεισόδια μανίας ή υπομανίας αντικαταθισταται από μια πιο νηφάλια και αρνητική αίσθηση του εαυτού, όταν οι κύκλοι διάθεσης της διπολικής του διαταραχής είναι προς τα κάτω. Σε αντίθεση, οι ναρκισσιστες τείνουν να παραμείνουν δικαιωμένοι και υστερόβουλοι/ εκμεταλλευτες (χειριζόμενοι άλλους αδικως ωστε να κερδισουν πλεονέκτημα ή όφελος) ή χρησιμοποιωντας μια κατάσταση – όταν είναι αναστατωμένοι μπορούν να μετατραπούν σε εκδικητικούς και θυμωμένους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια δια βίου διπολική αστάθεια μπορεί να σφυρηλατήσει μια προσωπικότητα που είναι αμυντική, που εύκολα προσβάλλεται και είναι εκμεταλλευτική και μερικοί μπορεί να καταλήξουν στην κατηγορία διπολική διαταραχή με ναρκισσιστική χαρακτηριστικά. Ένας πολιτικός μπορεί να ταιριάζει το πρότυπο.

  2."Υπάρχει πιθανώς κάποιος που είναι μη ανιχνεύσιμος για τον "φόνο" και είναι ανέγγιχτος από την κριτική. Μερικοί από αυτούς τους ανθρώπους έλκονται από την πολιτική."

  Μερικά παραδείγματα

  Napoleon Bonaparte

  Sir Winston Churchill

  Abraham Lincoln

  Theodore Roosevelt

  Αφώτιστος Φιλέλλην

  ΥΓ Στην Ελλάδα ειχαμε πρωθυπουργο, υπουργους,...., αλλα ισχυει ο νομος των προσωπικων δεδομενων)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Και ποια είναι η σημασία της ψυχιατρικής κατάστασης των πολιτικών για τους πολίτες και την ατελή δημοκρατία της χώρας μας :

  "ΛΙΘΙΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΟΚΑΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
  Ελληνες πολιτικοί, αιχμάλωτοι ψυχοτρόπων φαρμάκων;

  Από την Ιόλη Πιερίδη

  [....]
  ...Τα σκευάσματα λιθίου είναι πολύ διαδεμένα ανάμεσα στο πολιτικό προσωπικό της χώρας. Πολλοί δε πιστεύουν ότι οι αποφάσεις πολιτικών πρώτης γραμμής είναι αποτέλεσμα "φαρμακευτικού ελέγχου", ειδικά σε μια συγκυρία με τόση πίεση όσο η παρούσα φάση που διέρχεται η χώρα μας.

  Οσοι αναρωτιούνται αν κομβικές πολιτικές αποφάσεις, όπως η προκήρυξη πρόωρων εκλογών, είναι αποτέλεσμα ψυχοτρόπων φαρμάκων και ελέγχου του μυαλού μέσα από αυτά, σωστά κάνουν.

  Το ίδιο και η έλλειψη βούλησης, αποφασιστικότητας και πυγμής. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι πολιτικοί που ξεχωρίζουν είναι ασφυκτικά περιχαρακωμένοι από ένα μικρό στρατό συμβούλων-αυλοκολάκων οι οποίοι επιδιώκουν να περνάνε την γραμμή τους στα πρόσωπα της εξουσίας.

  Η φημολογία θέλει τεράστιες ποσότητες χαπιών να καταναλώνονται στα πέριξ της πλατείας Συντάγματος.

  Ετσι εξέχοντες πολιτικοί εμφανίζονται να είναι έρμαια των φαρμάκων που συνήθως τους μετατρέπουν σε φοβισμένα πιόνια.

  Χάπια VS κοκαίνης.

  Μεγάλο μέρος της πολιτικής τάξης της χώρας εμφανίζεται να είναι έρμαιο ψυχοτρόπων φαρμάκων την ίδια στιγμή που τα Αφεντικά της ντόπιας μαφίας είναι έρμαια της κόκας η οποία τους κάνει να αισθάνονται άτρωτοι και την ίδια στιγμή καχύποπτοι με ότι κινείται γύρω τους.

  Αβουλοι πολιτικοί ηγέτες, έρμαια των ψυχότροπων VS των συμμοριών της κοκαίνης στην Κολομβία των Βαλκανίων.

  Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα σύγκρουση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Κι αυτό γιατί η πολιτική επηρεάζει τις ζωές όλων μας

  [....] ...."

  http://kourdistoportocali.com/post/37875/farmaka

  ΑΦ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα σε ενδιαφέρει-> Deleuze-Guattari-Παγκόσμια Ιστορία των Κρατικών Μορφών (A Thousand Plateaus +λίγος εγελιανισμός)

   http://bestimmung.blogspot.gr/2014/12/deleuze-guattari-thousand-plateaus.html

   (προτιμώ τη σχιζοανάλυση)

   Διαγραφή