Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

Ανδρέα Κάλβου : Ο Βωμός της Πατρίδος

Ωδὴ Δεκάτη. Ὁ Βωμὸς τῆς Πατρίδος

στροφὴ πρώτη.


Τρέξατε ἀδέλφια, τρέξατε
ψυχαὶ θερμαί, γενναῖαι·
εἰς τὸν βωμὸν τριγύρω
τῆς πατρίδος ἀστράπτοντα
τρέξατε πάντες. Ἂς παύσωσ᾿ ἡ διχόνοιαι
ποὺ ρίχνουσι τὰ ἔθνη
τυφλά, ὑπὸ τὰ σκληρότατα
ὀνύχια τῶν ἀγρύπνων
δολίων τυράννων.


Τρέξατ᾿ ἐδῶ· συμφώνως
τοὺς χοροὺς ἂς συμπλέξωμεν,
προσφέρων ὁ καθένας
λαμπρᾶν θυσίαν, πολύτιμον,
εἰς τὴν πατρίδα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου